Ártalmatlanítás - fogalomtár - Hasznositsd.hu
   social

Ártalmatlanítás

Keresés a Fogalomtárban
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
Ártalmatlanítás

A hulladék hierarchia legalacsonyabb foka. Minden olyan hulladék, amely bármilyen okból nem kerül hasznosításra végül ártalmatlanítani kell. Ez jelentheti a hulladékok ellenőrzött körülmények közötti hulladéklerakóba való elhelyezését, vagy speciális hulladékégetőkben való elégetését. Az ártalmatlanítás célja, hulladék által okozott környezeti terhelés csökkentése , a hulladék mennyiség csökkentése.
Magyarországon a lakosság által termelt hulladék 75%-a kerül hulladék lerakóba, szemben észak –Európával, ahol ez az arány 1-2%.
Veszélyes hulladékok esetén az ártalmatlanítás a környezetre, emberi egészségre gyakorolt károsító hatás megszüntetését jelenti. Ebben az esetben vagy a hulladék anyagi minőségét változtatják meg vagy elszigetelik azt a környezet elemeitől, hogy azokkal ne érintkezzen és így ne szennyezze be azokat.